Önsözsüz 48 Ders yerine 126 Ders

Önsözler İngilizce eğitim kitaplarında yer almadan önce Avrupa’daki Callan okullarından biri öğrenciyi 48 yerine 126 dersin sonunda birinci kitabın sonuna getirebilmekteydi. Bu durum, Callan Metodun gerektirdiği yöntemleri içeren öğretmen el kitabının gereğince uygulanmamasından kaynaklanıyordu.

Ayrıca kitap içindeki dikte edilecek pasajlar ve İngilizce okuma bölümleri çok fazla tekrar ediliyor, öğrenci de bunun yöntemin bir parçası olduğunu düşünüyordu. 126 saat diğer okulların kullandığı standart metodlara göre yine de çok az bir zamanı kapsamasına rağmen gereken saatten 76 saat daha fazladır (6 ay, haftada 3 saat üzerinden hesaplarsak). Bu da extra £400 yani bizim okulda uygulanan fiyat kriterlerimize göre ekstra bir 1200 TL demektir.