Önyargılarla Değil Sonuçlara Bakarak Karar Vermek

Callan Metodu firmalara sunarken karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi de Callan Metodun bu kuruluşlarda yer alan eğitim uzmanları ya da İnsan Kaynakları yetkililerince ön yargı ve şüphe ile incelenmesidir.. Bu uzmanlar genellikle metoda objektif olarak yaklaşmamakta, alınan başarıyı düşünmeksizin metodla ilgili önyargılı davranmaktadırlar. Doğal olarak bu tür davranışlar sonunda Callan Metodun kullanılması bir şekilde bu kurumların yetkililerince engellenmekte, yönetici ve personel sırf bu ön yargı sebebi ile metodla tanışamamaktadırlar. Bu nedenle gerek devlet gerekse özel sektörü başarı grafik ve testlerimize bakarak metodun kullanılmasına karar vermelerini istiyoruz. Biz teorilerle değil, sonuçlar ve gerçek donelerle İngilizce eğitimi üzerindeki iddiamızı ispatlıyoruz.