Renkli Resimler ve Modern Kelimeler

İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğreten (TEFL) çoğu kitaba baktığımızda bunların resimlerle doldurulmuş ve günümüzde fazla kullanılmayan kelimeleri içeren İngilizce diyaloglardan oluştuğunu görürüz. Resimlerin günlük hayattan kesitler verdiği kesindir ancak bir dili öğretmeye katkısının çok da fazla olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu şekilde verilen eğitim yavaşlatır ve can sıkar. Callan Metod bu tür şeylerin hızlı öğrenime engel olacağını düşündüğü için bu tür atraksiyonları programına ve kitaplarına dahil etmez. Callan Metodu kopya eden birçok kitap böyle renkli resimleri ve gereksiz kelimeleri kullanarak başarı elde edecekleri yerde başarısızlık ve verimsizlikle karşı karşıya kalmışlardır.

Konuyla ilgili hemen örnek verelim. Cambridge Preliminary için hazırlanmış ve piyasada yüksek talep gören bir kitapta ortalama 2200 kelime kullanılmıştır. Bu kelimelerden yaklaşık 500’ü renkli, gereksiz ve az kullanılan kelimeler olduğunu tespit edebilirsiniz. Örneğin ”pop star, word-processor, dice, jigsaw, monastery” gibi kelimeler bu kitapta yeralan ve İngilizcedeki ikinci durağımız olan Cambridge First Certificate seviyesinde bile kullanılmayan kelimelerdir. Bu tür teknikle öğrenim görmüş öğrenciler Callan Metodun testini aldıklarında kendilerini ansızın 1. veya 2. basamağında bulmuşlardır. Gereksiz öğretilen İngilizce kelimeler, tekrarı olmayan ve unutulmaya mahkum olan kelimelerdir. Öğrendiğiniz kelimeler gerek derste gerekse günlük yaşamda tekrar ettiğiniz ölçüde belleklerinizde kalır.

Bakınız Cambridge Üniversitesi tüm dünyada referans olarak verilmesi için 2200 kelime içeren bir Lexicon yani bir lügat hazırlamıştır. Bu kelimeler aynı zamanda Cambridge Preliminary sınavı için öğrenilmesi gerekli olan kelimelerdir. Daha sonra Cambridge First Certificate için gerekecek ekstra 2200 kelime daha bu Lügata eklendi ve bu sözlüğün içeriği genişletildi. Bu kelimeler günlük hayatta en çok kullanılan, yazılı, okuma ve konuşma İngilizcesinde sıkça karşılaşılan kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin ”table”, ”traktör”e göre daha çok kullanılan bir kelimedir. Bunun dışında günlük hayatımıza sıklıkla geçen ”credit card, microwave, cashpoint, barbeque, blockbuster veya software” gibi kelimeleri, zaman kaybetmemek için öğretilmesine bile gerek görmüyoruz.

Kelimelerin seçimi gerçekten önemlidir. Öğrencinin sınıf içinde ve dışında öğrendiği her İngilizce kelime önemli olmasına rağmen bazı kelimeleri öğrenmek diğerlerine göre daha avantajlıdır. Mesela uzun bir süredir şehirde yaşayan bir kimsenin traktör kelimesini kullanma gereksinimi kırsal kesimde yaşayan birine oranla çok daha düşüktür öyle değil mi?. Biz ”table” kelimesinin kullanılmadığı bir günü düşünemiyoruz bile. Bu yüzden öğrenci hala ”table” kelimesini öğreniyorken diğer gereksiz kelimeleri öğretmek mantıklı değildir bu en azından iyi bir öğretim tekniği sayılmaz, bunu kabul edelim. Eğer öğrenci dört yıllık “modern” ve ”advance” kelimelerinin öğretildiği bir kurs ile toplam süresi bir yıl sürecek olan Callan kursu arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa her ikisinden de aynı sonucu elde edeceğinin bilinci ile elbette bu hedefine en kısa sürede ulaşacak kursu yani Callan Metodu seçecektir. Siz olsaydınız kısa süreli olan bu kursu seçmez miydiniz? Bizce herhangi bir durumda ”T -shirt, stopover, calculator ” v.s. gibi modern kelimeleri öğrenci sınıf dışında da öğrenebilir. Bunun için ekstra bir zaman (ki bu ekstra para demektir) harcamaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Örneğin; bir uçakta, seyahat eden bir kursiyer, kolaylıkla ”fasten your seatbelt”i oluşturan fasten, seat, belt kelimelerini öğrendiğinden doğal olarak cümleyi anlayabilecektir. İşte Callan Metod öğrenciye bu özelliği kazandırmaktadır.

İlgi çekeceğini düşündükleri ünlü kişilerin fotoğrafları ve modern kelimeleri içeren bu kitaplar modern bir eğitim tekniği içerdikleri izlenimi uyandırabilir. Aslında bu kitaplarda muhtemelen yer alacak 4400 kelime yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürmüş ve İngilizce öğretimlerine devam edilmiştir. Öğrenci bu temel İngilizce kelimeleri öğrendikten sonra klasik olarak advance (gelişmiş) kelimelerini öğrenmeye başlarlar. Aynı anda temel kelimeleri ve gelişmiş kelimeleri öğrenci eğer doğuştan yetenekli bir linguist değilse, öğrenemez.

Kelime bilgisinin önemini vurguladıktan sonra her standart okul öğrencisine Cambridge Lexicon’un hazırladığı metnin bir kopyasını fikir edinmeleri için vermelidir. Böylelikle öğrenci temel İngilizce kelimeleri öğrenirken başka seviye kelimelerinin kendisine öğretilip öğretilmediğini rahatça kontrol edebilir. Bakınız aşağıda örnek olarak verilen kelimeler Preliminary değil, Proficiency kelimeleridir. Bu sayede siz de kendinizi sınayabilirsiniz

Stubborn, species, bust, alibi, bully, bossy, glossy, swap, dub, collide, blizzard, grab, cope, barn, code, flop, speedometer, mask, helmet, gory, legend, sulk, parachute, dove and guy.

Hiçbir surette bir öğrenci kendisini İngilizce çalışmaya sevkedecek göz kamaştırıcı bir kelime bilgisine ihtiyaç duymaz. Gerçek kuvvet ve azim öğrencinin, İngilizcenin uluslararası bir dil olduğunun kendisi tarafından benimsenip, istediği zaman, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla iletişim kurabileceğinin bilincinde olmasıyla ortaya çıkar.