Serbest Konuşma

Serbest konuşma İngilizcede bir yol gösterdiyse bile vakit kaybıdır. Öğrenci burada yeni bir şey öğrenmez ve yalnızca daha önce bildiklerini kullanır. Yeni kelimeler öğrense bile, onları tekrar etmez ve sonuçta bu kelimeler kısa sürede unutur. Ayrıca aynı anda birkaç kişiyle bir konuşma yapmak çok zordur ve sohbetle olduğu gibi, sadece öğretmen ve konuşkan öğrenciler arasında geçer. Diğer pasif öğrenciler konuşmak yerine sadece dinlemeyi yeğlerler. Callan Metottaki konuşma belli bir sisteme dayanır ve tüm serbest konuşmalar kontrol altındadır.