Şirket Garantisi

Uluslararası ticari ve endüstri dili olan İngilizce iş dünyasının bir numaralı global lisanıdır. Bu nedenle dünyadaki pek çok büyük şirket firmanın tamamında ve firmanın olanakları ölçüsünde personellerine İngilizce öğretmekle son derece karlı sonuçlar alırlar. Bu eğitim elbette masraflı bir olaydır. Şirketlerde standart eğitimle varılan sonuç ve masraflar yerine Callan Metod ile %75 lık zaman ve maddi kazanç kolaylıkla sağlanabilir ve bu sayede şirketin personel eğitimi giderlerinde gözle görülür bir tasarruf elde edilir. Bu nedenle IBM, FIAT, OLIVETTI, PHILIPS, HONEYWELL gibi dünya devleri ve bir çok yerel şirket personel eğitimlerinde Callan Metodu tercih etmektedirler. Bunun yanında nitelikli personel yapısı şirkete ayrıca kazanç getirecek ve uluslararası piyasada rekabet şansını daha da artıracaktır ve şirket rakiplerinin daima bir adım önünde serbest piyasada yer alacaktır. Bu birikim boyutları tartışılmayacak kadar büyük ve verimlidir.

Sistemin böyle işlediğini kanıtlamak için, Callan Metodu kullanan okulumuz, kurslarının her biri için aşağıda gösterilen garanti belgesini şirkete rahatlıkla sunabilmektedir.

CALLAN METOD
ŞİRKET GARANTİ BELGESİ 

Örnek Kopya

Bu belge, Ajax Electronic Şirketinin, Deren Koray Yabancı Dil Kursları’nda eğitim gören çalışanlarına,aşağıda verilen tarihten itibaren 120 saatte Cambridge Preliminary ve 240 saatte de Cambridge First Certificate sınavına her bölüm sonundaki sınavlar doğrultusunda hazırlayacağını garanti eder.

Sayısı belirtilen saatlerden sonra yukarda adı geçen düzeylere erişilmediyse ve sınavlarda başarı sağlanamazsa, Deren Koray Yabancı Dil Kursları şirkete, öğrenciler başarıyla garantilenmiş düzeylere erişinceye ve sınavları geçinceye kadar ücretsiz ders vermeyi taahhüt eder.

Öğrenci ise Preliminary sınavından önce ev ödevi olarak 9, First Certificate’den önce 18 kompozisyon yazmayı ve Deren Koray Yabancı Dil Kursları’nın gerekli gördüğü hallerde bütün geçmiş ders ve ödevleri eksiksiz tekrarlayıp gözden geçirmeyi ve kişisel beğenisi ve tercihi ne olursa olsun okulun belirleyeceği öğretmenlere razı olmayı ve kurslara devam etmeyi kabul eder. Öğrenci sürekli ders ve öğretmen değiştirse bile her kursta ve her öğretmenle başarılı sonuç garanti edilir.

Ayrıca garanti belgesinin geçerli olabilmesi için, kurstaki birey olarak her bir öğrenci, yukarda belirtilen saatleri tamamlamak zorundadır. Eğer kurs bütün olarak, bireysel öğrencinin derse katılmamasıyla yukarda belirtilen saatte tamamlanamazsa, öğrenci gerek görüldüğü takdirde eksik saatleri tamamlamak suretiyle başka bir kursa katılmak zorunda kalabilecektir.

Yukarda belirtilen 80 saat, geç kalma ve gelmeme gibi durumlar gibi %25 eklemeyle toplam garantilenmiş ders sayısı Preliminary için 120 derse ulaşan 50’şer dakikadan 96 derse denkken, 160 saat First Certificate için 240 derse ulaşan 192 derse denktir.

Ders başına £5, öğrenci başına olmak üzere ve sınıfta 12 öğrenciyle, kursun tamamı şirkete Preliminary için £7.200’tan ve First Certificate için £14.400’tan daha fazlasına mal olmayacaktır .Ders ücretlerindeki olağan artışlar ayrıca hesaplanacaktır .

Tarih:…………………………………………………..
Okul imzası:…………………………………………….

CALLAN METOD
ŞİRKET GARANTİ BELGESİ

Bu belge………………………………………. şirketine……………………………..da aşağıda belirtilen günden başlayarak………………………….. isimli kursta eğitim gören şirketin personeline başarılı olarak sonuna kadar………….. saatte ……………………………………’e ve saatte……………………………… düzeyine ulaştıracağını ve tamamen çalışmalarının her bölüm sonundaki ilgili Callan Metod bölüm sınavlarına hazırlayacağını garanti eder.

Sayısı belirtilen saatlerden sonra yukarda adı geçen düzeylere erişilmediyse ve sınavlarda başarı sağlanamazsa………………………………………. şirkete öğrenciler başarıyla belgelenmiş düzeylere erişmeye ve sınavları geçinceye kadar ücretsiz ders verilecektir .

Öğrenci ise Preliminary sınavında önce ödevi olarak 9, First Certificate’ten önce 18 kompozisyon yazmayı ve…………………………………………. ‘ın gerekli gördüğü hallerde bütün geçmiş ders ve ödevleri eksiksiz tekrarlayıp gözden geçirmeyi ve kişisel beğenisi ve tercihi ne olursa olsun okulun belirleyeceği öğretmenlere razı olmayı ve kurslara devam etmeyi kabul eder. Öğrenci sürekli ders ve öğretmen değiştirse bile her kursta ve her öğretmenle başarılı sonuç garanti edilir.

Garanti belgesinin geçerli olması için, kurstaki her bireysel öğrenci yukarıda belirtilen saatleri tamamlamak zorundadır. Eğer kurs bütün olarak, bireysel öğrencinin derse katılmaması yüzünden yukarıda belirtilen saatte tamamlanamazsa, gerekli görüldüğü taktirde eksik saatleri tamamlamak için başka bir kursa katılmak zorunda kalabilecektir.

Yukarıda belirtilen………………………………………….. Saat geç kalma ve gelmeme gibi durumlar gibi, % …… bir eklemeyle toplam garantilenmiş ders sayısı için………………………….. derse ulaşan……………………
Derse denk gelirken,…………………………… Saat………………………. için…………………………….. derse ulaşan …………………………………..derse denktir.
.
Ders başına £…………………., öğrenci başına olmak üzere ve sınıfta…………… öğrenciyle, kursun tamamı şirkete …………………………. için £………….’den ve ……………………..için £………………..’den daha fazlasına mal almayacaktır. Ders ücretlerindeki olağan artışlar ayrıca hesaplanacaktır.

Tarih:……………………………………………..
Okul İmzası:……………………………………….

Eğer bir şirketin personeli sık sık derslerde bulunmuyor ve işlerindeki yoğun tempo nedeniyle kursta aksamalar yaşıyorsa, okul genellikle her öğrenci için ayrı ayrı garanti belgesi verir.

Böyle bir garanti belgesinin faturasında ya da ödendi makbuzunda şirket, Callan Metod’u kullanmayan herhangi bir okul kursunun ne kadar süreceğini, aynı kursta öğrenciyi aynı düzeye getirebilmek için de kadar fiyat talep edildiğini ya da edileceğini ve ne tür bir garanti belgesi verileceğini sorabilmelidir. Şirket Callan Metodu kullanmayan bir okulda başarı garantisi olmaksızın yaklaşık 4 katı kadar daha uzun sürecek ve yaklaşık 4 katı kadar fiyat talep edecek başka bir okulla karşılaşacaktır. Bu da Callan Metodun ne kadar üstün özelliklere sahip olduğunun en iyi kanıtlarından biridir.