Soruların Eşit Dağılımı ve Söz Hakkı

Öğretmen her öğrencinin sınıftaki diğer öğrenciler gibi, az-çok aynı sayıda soru aldığından emin olmalıdır. Bu İngilizce dersinde eşit oranda konuşmak için çok önemlidir.