Tam Anlamıyla Metoda Bağlı Kalma

Biz öğrencimizden öncelikle öğretmene ve metoda tam manasıyla bağlı kalması ve soru sormaksızın onu bu şekliyle kabul etmesini isteriz. Evet belki böyle bir yöntem ya da istek diyelim, tarih veya edebiyat gibi diğer dersler için düşünülemez ama gerçekte İngilizce dili başlı başına bir algılama konusudur. Soru sormaksızın metodu kabul etmek için asıl neden, öğretmen ve öğrencinin arzu ettiği sonuçları bu şekilde elde etmesi ve sonuçta işe yaramasıdır. belli bir mantık aramak çabaları boşa çıkarabileceği gibi kurs ve işleyiş mekanizması için tam anlamıyla bir zaman kaybıdır. Öğretmen metoda sıkıca bağlı kalmadığı takdirde okuldaki diğer öğrencilerle adil bir denge kurulamaz. Bazı öğretmenler ne yazık ki bir piyeste kendilerine verilen rolden hoşnut olmayan oyuncular gibidirler. Oyunu kendileri üretmek, yönetmek ve yazarlığını yapmak isterler. Bu da bizim istediğimiz bir şey değildir.