Üniversite Öğrencisinin Garantisi

Eğer İngilizce eğitim veren bir üniversite öğrencisi İngilizce pratik yapmak için Callan Metodu kullanan bir okulda öğrenim görüyorsa, okul kendisine üniversitedeki diliyle bağlantılı olan sınav bölümünde, başarıyı garanti edebilir. Buna örnek olarak edebiyat ve tarih gibi konuları kapsamayan, kompozisyon, telaffuz, okuma, çevirme ve konuşma konularını dahil edebiliriz.

Elbette Cambridge First Certificate sınavını üniversitedeki diğer sınavlarla karşılaştırmak zordur. Bazı ülkelerde sertifika eğitimi, bir yıllık üniversitenin dil sınavına denk olabilirken, diğerlerinde son yıl sınavlarına da denk gelebilir. Bu nedenle bu durumu kabul etmek, Callan metodun birinci ve ikinci kitaplarının birinci yıl sınavları boyunca öğrenciye gösterilmesi gerektiği, geri kalan kitaplarında diğer eğitim yılları boyunca gösterilmesi gerektiği anlamında kabataslak bir ölçü olabilir. İlk yılında öğrenci Callan Metodunun beş kitabını bütünüyle tamamlarsa, üniversitenin kalan yılları boyunca dil sınavlarının hepsinde çok az zorlukla karşılaşacaktır.

Bu durumda da okul öğrenciye peşin olarak üniversite sınavlarının yanı sıra Cambridge Preliminary ve Cambridge First Certificate için bir garanti belgesi verir.