İNGİLTERE – İNGİLİZCE AİLE BİRLEŞİMİ VE GÖÇMENLİK

İngiltere Aile Birleşim Programı nedir?


İngiltere Aile Birleşim Programı İngiltere’de yeni bir yaşam kurmanın ilk adımıdır. Halihazırda İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı topraklarda bulunan göçmen, mülteci konumunda bulunan ya da insanı koruma kapsamına alınan bir kişinin insan hakları çerçevesinde ailesini temsil eden yakını ya da yakınları ile kanuni yollarla bir araya gelmesini sağlayan resmi bir süreçtir. Bu kişinin beraber yaşamak ya da bir yaşam kurmak istediği kişiler ülkemizde yaşayan eşi, 18 yaşından küçük çocuğu ya da çocukları, yasal partneri veya bir yakını olabilir. Bu sürecin beraberinde getirdiği bazı yasal yükümlülükler bulunmaktadır. İşte Aile Birleşim Programı, bu yasal yükümlülüklerin yerine belli şart, standart, norm ve kuralların uygulandığı bir resmi süreçtir ve titizlikle takip edilmesi gereklidir. Bu sürecin tamamlanması ile İngiltere’de yeni yaşamın kapıları açılır ve kişileri yepyeni bir hayat bekler. İşte bu yeni hayata uyum sağlama, yabancısı olduğumuz bu kültüre ayak uydurma, yeni toplumun bir parçası olma, onların dillerini konuşarak kendilerini daha iyi anlama kısacası kısmi de olsa bilinçli bir entegrasyon ile İngiltere’de daha yaşanılabilir bir ortam oluşur. İngiltere Aile Birleşim Programı bu anlamda da ciddi bir öneme sahiptir.


Türkiye’de ve İngiltere’de bulunan aile birleşim programına dahil olan kişi ve kişiler uygun statüde olduktan ve İngiltere Aile Birleşim programındaki gereklilikleri eksiksiz yerine getirildikten sonra İngiltere Aile Birleşim programı kapsamında Birleşik Krallığa giriş izni alabilir ve yeni yaşama bu sayede adım atabilirler.

 

Aile Birleşim Programı ile İngiltere Yerleşim Programı kavramları aslında pek çok kişi tarafından karıştırılmaktadır. Aile Birleşim Programı yukarıda da belirttiğimiz gibi mülteci statüsünde bulunan ya da insani koruma kapsamında bulunan kişilere tanınmış bir haktır, lakin pek çok kişi, İngiltere Yerleşim Vizesi ya da Yerleşim Programı terimlerini kullanmak yerine “Aile Birleşim” terimini kullanmaktadır. İngiltere Aile Birleşim IELTS Life Skills sınav formatı, başvuru süreci ve diğer konularla ilgili bilg almak için www.ingiltereailebirlesim.net adresimizi de ziyaret edebilirsiniz.


Nasıl Bir Resmi Süreç Uygulanır?

İngiltere Aile Birleşim Programında birincil kriter İngiltere’de yaşayan kişinin resmi olarak eşiniz olması gerekliliğidir. Bu konuyla ilgili tüm detaylar aşağıda ayrıca verilmiştir. Eğer statünüz vize almaya uygun görünüyorsa ilk olarak 2 yıl geçerli bir vize alabilirsiniz. Bu vize sizlere İngiltere’de aynı zamanda çalışma hakkı da sağlar. Bu iki yıllık süre sonunda evliliğiniz devam ediyorsa vize almış olsanız da olmasanız da İngiliz Hükümetinin aile birleşim programı için şart koştuğu adına İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavı denen özel bir İngilizce dil testini başarıyla vermeniz sizden beklenir. Bu testi başarı ile verdikten ve resmi sonuç belgeleri İngiltere’den sizlere ulaştıktan hemen sonra süresiz oturum izni için İngiltere Konsolosluğuna başvuruda bulunabilirsiniz.


Aile birleşim programı dahilinde İngiltere’de bulunan kişi eğer nişanlınız ise, nişanlınızın İngiltere’ye gitmeden önce daha Türkiye’deyken tanıştığınızı belgelemeniz sizden beklenecektir. Bunu kanıtladığınız ve gerekli resmi belgeleri hazırladığınız takdirde Konsolosluk size sadece 6 ay geçerli bir vizeyi verebilir ya da vize başvurunuzu sebeplerini açıklayarak reddedebilir. Eğer 6 ay geçerli bir vize alırsanız Birleşik Krallık’ta bulunduğunuz süre içinde çalışma izniniz olmayacaktır. Bu süre size evlilik için verilmiş bir süredir ve sizden nişanlınızla evlenmeniz beklenecektir. Evliliği gerçekleştirmenizin akabinde bunu ispat edecek her türlü resmi ve gayrı resmi (fotoğraflar vs) belgelerle bu kez iki yıllık vize için UKBA başvuru merkezlerine başvurmanız gerekecektir. Bu başvurunuz olumlu sonuçlanırsa iki yıllık çalışma hakkına da kavuşmuş olacaksınız. Bu süre zarfında halen evliliğiniz devam ediyorsa normal işlemler çerçevesinde süresiz oturma izni için tekrar başvurabilir ve gerekli prosedürü tamamladıktan sonra bu hakkı alabilirsiniz.

ingiltere aile birleşim aile birleşim sınavı ingiltere infiltere aile birleşim sınavı


İngiltere Aile Birleşim Programı için hangi şartlar geçerlidir?


Öncelikle programa dahil olacak kişilerin İngiliz Hükümetinin belirlemiş olduğu geçerli statülere sahip olması ve belli koşulları taşımaları gerekiyor. İngiltere Aile Birleşim programı için başlıca 2 önemli kriter gereklidir. Bu kriterlere sahip olunmadığı takdirde bu program ve süreçten ne yazık ki yararlanamazsınız.


1- Halen İngiltere’de bulunan ve İngiltere Aile Birleşim Programına dahil olmak isteyen kişinin göçmen veya mülteci konumunda olması gereklidir. Eğer İngiltere’deki bu kişi göçmen ya da mülteci statüsünde değilse, 30 Ağustos 2005 tarihinden sonra insani koruma kapsamına alınmış olması gereklidir. Bu şartlara sahip olmayan bir kişi İngiltere Aile Birleşim sürecine dahil olamaz ve bu haktan faydalanamaz. Dolayısı ile İngiltere Aile Birleşim Programına başlamadan önce İngiltere’de bulunan eş ya da yasal partnerinizin İngiliz Hükümetince bu statüye sahip olması çok önemlidir.


2- Eşlerin en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan küçük yaş evlilikleri çoğu zaman bu resmi süreçte olumsuz bir faktör olarak adayların karşısına çıkar, dolayısı ile eşler resmi nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi ek belgelerle reşit olduklarını kanıtlamaları gerekir.


3- Çocuklar da ebeveynleri ile birlikte İngiltere Aile Birleşim Programına başvuruda bulunabilirler. Çocuklar reşit değil yani 18 yaşın altında bulunuyorsa, anne ya da babalarına İngiltere’ye giriş vizesi verilmesi durumunda, aynı hak çocuğa da verilmektedir. Eğer İngiltere Aile Birleşim Programına başvuracak çocuklar 18 yaşın üzerinde bulunuyorlarsa yani reşitlerse durum biraz daha karışık bir hal alır. Bu durumda çocuğun statüsü çocukluktan çok reşit bir birey olarak algılanır ve bu koşullar altında değerlendirmeye tabi tutulur. Burada kilit bir nokta bulunuyor: 18 yaş üstündeki bu genç birey, yeterli maddi kazanca sahip olmadığını ve alması gereken eğitim seviyesinin altında bir profile sahip olduğunu vize görevlilerine belgeleyebilirse vize alabilme olasılığı da o paralelde artmış olacaktır.


4- Diğer önemli bir nokta, İngiltere’de mülteci ya da göçmen konumunda yaşayan eş ya da yasal partnerinizle, İngiltere’ye gitmeden önce evlenmiş olmanız gerekliliğidir. Bu durum Konsolosluklarda vize alabilmek için sıkça karşılaşılan maddi durum yeterliliği ya da tüm yaşam masraflarını karşılayacak bir sponsor gösterme zorunluluğunu da ortadan kaldırır yani bu durumda kişi maddi yeterliliğini kanıtlamak zorunda değildir ancak tamamen de maddi sıkıntı içinde bulunmak da kabul edilemez bir durum olarak görülmektedir. İngiltere Aile Birleşimi Programı çerçevesinde yerleşim vizesine başvuracak eşlerden birinin İngiltere’de bulunması, yasal çalışma ve oturma izninin bulunması, düzenli bir iş ve gelire sahip olması, ayrıca devletten yardım ve destek fonu kullanmaması ve eşi ve/veya çocukları İngiltere’ye yerleştiğinde tüm yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi olanağa sahip olması, aile birleşiminden sonra yaşanacak evi hazır hale getirilmeleri gerekmektedir. Öte yandan standart vize başvurularında birincil koşul olarak öne sürülen maddi yeterliliği kanıtlama zorunluluğunun bulunmaması aslında ciddi bir avantajdır, lakin burada dikkat edilmesi gereken konu bu avantajdan sadece yasal partner ve eşin faydalanabilmesi durumudur. Bunun için bu aktif evliliğin kanıtlanması gereklidir. Bazı durumlarda eşler evliliklerini sadece evlilik cüzdanlarını ibraz ederek kanıtlayamazlar. Vize görevlileri bu evliliği kağıt üstünde olduğunu düşünebilirler ve ne yazık ki yakın geçmişte yapılan yanlış bildirimler sebebi ile artık konsolosluklar belge ve kanıtları çok daha dikkatli ve titizlikle incelemektedirler. Evli çiftler, arasında geçen uluslararası telefon görüşme dökümlerini, IRC, e-mail, Skype konuşmaları ve çağrı loglarını, daha reel anlamda uluslararası bankalar ve hesaplar arası yapılan para transfer dekont ve kayıtlar ek belge olarak vize görevlilerine sunabilirler. Bu evliliğin aktif bir evlilik olduğunu gösteren başka belgeler de sunulabilir. Bakınız tekrar ediyoruz bu ek belgeler sadece yasal eş ve partnerler için geçerlidir. Göçmen veya mülteci statüsünde bulunan bir kişi, yakınlarını ya da teyze, hala, dayı, amca, yeğen, büyükanne, büyükbaba gibi ikinci dereceden akrabalarını İngiltere Aile Birleşim programı kapsamında İngiltere’ye getirtemez. Sadece çok ama çok ender bir durum oluşur ya da yaşamsal bir aciliyet – tedavi gibi bir durum bulunursa konsolosluk yetkililerin inisiyatifi çerçevesinde akrabalardan biri ya da birkaçına İngiltere’ye belli bir süre karşılığında tek ya da çoklu giriş vizesi verilebilir. Böyle bir durumda gerekli tüm resmi belgelerin yetkililere ayrıca sunulması gerekir. İngiltere Aile Birleşim IELTS Life Skills sınav formatı, başvuru süreci ve diğer konularla ilgili bilg almak için www.ingiltereailebirlesim.net adresimizi de ziyaret edebilirsiniz.


Niçin İngilizce Aile Birleşim IELTS Life Skills A1 Sınavı?


A1 seviyesi, CEFR, yani Avrupa Ortak Dil Referans kriterlerindeki ilk seviyedir. Toplam 6 basamaktan oluşan dil skalasının (A1-A2-B1-B2-C1-C2) ilk basamağını temsil etmektedir. Bu seviye kişinin günlük temel gereksinimlerini basit şekilde dile getirme, bu basit cümleleri duyduğunda anlayabilme, öğrendiği kısıtlı kelime ve ‘tense’lerle günlük yaşamda basit bir seviyede iletişim kurma becerisini ifade eder. Ayrıca kendini tanıtma, biriyle tanışma, çevresindeki insanların nerede yaşadıkları, nerede ikamet ettikleri, kimleri tanıdıkları, yaş, dil, din, ırk, saat, gün, sayılar gibi klişe kalıp ve durumları basitçe analiz edebilirler. Tabi bu karşılıklı iletişim yavaş, tane tane ve anlaşılır bir şekilde devam ederse IELTS Life Skills A1 seviyesine sahip katılımcı çok daha rahat iletişim kurabilir. Bu kriterlere sahip olan aday, İngiltere’de bulunduğu toplum kurallarına daha kolay entegre olabilir yaşadığı toplumu daha iyi anlayabilir ve dolayısı ile İngiltere’de daha kaliteli bir yaşama imza atabilir. Bu sınavın varlığı aslında kişinin kendi çıkarları için de önemlidir. İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavı resmi bir zorunluluk gibi görünse de aslına baktığınızda İngiltere’deki yaşamı çok daha kolaylaştıran amacına %100 hizmet eden bir sınavdır. Bu nedenle İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavına katılan adayların bunu zaruri bir sınav olarak algılamaktan çok oradaki yaşamın bir kalite hazırlığı olarak görmesi önemlidir. Bunu 1989’dan beri İngiltere’ye binlerce öğrenci götüren, oradaki yaşam standartlarını, toplum örf, adet kural, gelenek ve göreneklerini çok iyi bilen, bunları iyi analiz eden ve uluslararası kültür ve eğitim konusunda çeyrek yüzyıl hizmet veren profesyoneller olarak söylüyoruz. Bu nedenledir ki İngiliz Hükümeti 29 Kasım 2010 tarihi itibarı ile bu sınavı zorunlu hale getirmiştir. 


Niçin IELTS Life Skills Belgesi Gerekli?


IELTS Life Skills Sınavına, Aile Birleşim programına dahil olmak için katılan adaylarımızın elde ettikleri A1 Diploması ile Birleşik Krallığa vize başvurusunda bulunabilirler. Çünkü Birleşik Krallık, IELTS Life Skills gibi sadece ve sadece uluslararası geçerliliğe sahip diplomaları kabul etmektedir. Pek çok adayın düştüğü hata, herhangi bir standart İngilizce kursundan aldıkları antetli kağıda yazılmış bir kağıt ya da sertifika veya kurs bitirme belgesini Birleşik Krallık için geçerli olduğunu zannetmesi veya düşünmesidir. Ne yazık ki bazı kurumlar bu işi basit bir ticari kazanç olarak görebiliyorlar. Yabancı dil kursları bu resmi süreç ve konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları için bazı standart belgeler hazırlayarak kursiyerlere bu belgeleri verme yolunu seçiyorlar. İngiltere Aile Birleşim Programı basit bir vize temin işlemi değildir ve her bir işlemin titizlikle takip edilmesini gerektirir. Öyle ki bugün Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde benzer aile birleşim program ve sınavları uygulanmaktadır. İngiltere de dahil bu ülkelerde faaliyet gösteren Türk kökenli avukatlar, müvekkilleri için İngiltere Aile Birleşim Programı kapsamında tüm resmi yazışma, teknik ve gerekli diğer işlemleri takip ederler.

ingiltere aile birleşimi, ingiltere aile birleşim, ingiltere aile birleşimi sınavı, izmir ingiltere aile birleşim, aile birleşim izmir


IELTS Life Skills İngilizce Aile Birleşim Sınav Formatı Nasıldır?


İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavı CEFR kriterlerine göre A1 seviyesine uygun zorluk derecesinde önce dinleme ardından konuşma olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Temel İngilizce iletişim becerileri test edildiği için KET sınavına oranla çok daha kolay ve aday dostudur. Adaylarımız özel Callan Metodu ile uyguladığımız 70 saatlik İngilizce programından sonra İngilizce IELTS Life Skills A1 Aile Birleşim Sınavına katılabilirler.

23 Nisan 2015’den sonra yapılan IELTS Life Skills İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavı, Denetmen ve Gözetmenin bulunduğu bir seansta, sınava giren diğer bir aday ile karşılıklı konuşma ve anlama yeteneklerini ölçen toplamda 16 ile 18 dakika süren bir formatta verilmektedir. Alışık olduğunuz düzenin aksine sınav süresince yanınızda bir başka adayın bulunması ilk etapta sizde bir rahatsızlık hissi uyandırabilir ancak bu adayın sınav skorunuza olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmayacaktır.


İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavına Nasıl Hazırlanırım?


Bu noktada İngiltere ve İngiliz eğitim sistemini yakından tanıyan, 1989’dan beri çeyrek asırdır eğitim sektöründe İngiltere ağırlıklı hizmet veren profesyoneller olarak gerek sınav hazırlık süreci, gerek grup şirketlerimiz bünyesinde İngilizce eğitim veren dil okullarımız, gerekse uluslararası eğitim sektöründeki çeyrek yüzyıllık deneyim ve başarılarımızdan yola çıkarak adaylarımızı titizlikle İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavına hazırlıyoruz. Bu sınavdan sonra dileyen adaylarımızın vize işlemlerini engin deneyimimizle titizlikle yerine getiriyoruz. Yurtdışı eğitimfirmamız Deren & Koray International Tourism & Education Center yöneticileri olarak bugüne kadar 3000’in üzerindeki Türk öğrencimize İngiltere’de yaşam konusunda uyum ve oryantasyon eğitimi verdik, onları İngiliz ailelerin yanına gerek yaz okulu gerekse dil okulu programları çerçevesinde tek tek yerleştirdik. Bu noktada Türk öğrenci ve vatandaşlarımızın özellikle İngilizce işitme ve konuşma becerilerine dayalı iletişim becerilerini en üst noktalara çıkaran eşsiz sistem ve metodolojilerle tamamı anadili İngilizce olan öğretmenlerle İngilizce kurslarımızı kendi ülkemizde yürütüyoruz. Örneğin Londra’daki merkez okulumuzda eğitim alan Türk öğrenci ve işadamlarımıza sorunsuz İngilizce iletişim becerisini kazandırdığını izlediğimiz Callan Method ile tamamen Cambridge bazlı bir İngilizce eğitim programı sunuyoruz. Callan Method’un İngilizce eğitim sistemi ve dünya çapında kanıtlanmış başarısı İngiltere’deki yaşamın temellerinin atıldığı City & Guilds İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavındaki üstün deneyimimiz ile IELTS Life Skills kriter ve beklentilerine uygun bir müfredatta eğitim veriyoruz. İngiltere Aile Birleşim IELTS Life Skills sınav formatı, başvuru süreci ve diğer konularla ilgili bilg almak için www.ingiltereailebirlesim.net adresimizi de ziyaret edebilirsiniz.


İşte İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavına hazırlık kursunda 
Deren Koray Yabancı Dil Kursları eğitim kalitesi ve üstün Callan Method farkı:


– Kalitesi onaylanmış, 27 ülke 5 kıta ve 400’den fazla dünya okulunda yılda ortalama 1 milyon öğrencinin eşsiz İngilizce eğitim metodu


– IELTS Life Skills İngilizce Aile Birleşim Sınavına %100 uyum ve adayın İngilizce konuşma ve dinleme becerisini 1/4 zamanda geliştiren hızlı sistem


– Sadece 60 saatlik eğitim sonunda 755 İngilizce kelime haznesi ve 5 İngilizce zamanı konuşabilme ve anlayabilme becerisi


– Maksimum 12, ortalama 8 kişilik sınıflarda verimli İngilizce eğitimi


– Özel bir sınıfın açılmasını beklemeden dil okullarımızda açılan sınıflarda direkt eğitime anında başlama avantajı ve zamandan tasarruf


– İngiltere’den gelen orijinal ders kitapları ile eğitim ve MP3 formatında ders kayıtları ile self study desteği. Kursiyerlerimiz ders notlarını ve MP3 kayıtlarını cep telefonlarında, bilgisayarlarında taşıyabilirler, İngilizce kurs haricinde İngilizce telaffuzlarını, dinleme (listening) ve konuşma (speaking) becerilerini her ortamda sürekli geliştirebilirler


– Stage 3’ü bitiren her aday için IELTS Life Skills İngilizce A1 Aile Birleşim Sınavı formatında 6 saatlik ek revizyon ve sınav simülasyonu


– Reel sınav öncesi deneme sınavı uygulamaları ve eksik noktalar üzerinde ek etüt çalışmaları ile İngilizce IELTS Life Skills A1 Aile Birleşim Sınavına hazırlık


– Uluslararası eğitim, turizm ve uluslararası resmi işlemlerde 27 yıllık Deren Koray deneyimi ve Deren Koray kalitesi


– İstanbul da dahil tüm 
Deren Koray Yabancı Dil Kursları şubelerinde on-demand sistemiyle İngilizce A1 / B1 Aile Birleşim ve Göçmenlik vize başvuru hazırlık kursuna ve sınavına katılma olanağı. Ayrıca kursiyerimiz İngilizce A1 / B1 Aile Birleşim ve göçmenlik başvuru hazırlık kursunuzu dilediği bir şubede alabilir ve İzmir  İstanbul – Ankara yetkili sınav merkezimizdeki uygun bir günde bu sınavlara hazırlıklı olarak katılabilirler.


Hepsi ve daha fazlası Türkiye’de sadece Deren Koray Yabancı Dil Kurslarında İngilizce dil okulları şubelerinde sizi bekliyor !


İngiltere IELTS Life Skills Aile Birleşim Sınavına Nasıl Başvurabilirim?


İngilizce IELTS Life Skills A1 Aile Birleşim Sınavı için Deren Koray Yabancı Dil Kurslarını arayabilir ya da şimdi online ön başvuruda bulunabilirsiniz. Yetkililerimiz başvurularınızı 24 saat içinde hem e-mail ile hem de telefonla yanıtlayacaklardır.


Siz de 27 yıllık Deren Koray profesyonelliği ve deneyimden yararlanmak istiyorsanız, bugün bizlere başvurun


İngiltere’nin ve yeni hayatın kapılarını sizin ve sevdikleriniz için aralayalım..